2020 Al´s Onsdagsgolf. OBS Ändra antal spelare.[1] Snitt
Antal spelare / pris = 6,67 6,00 5,60 6,00 6,00 5,71 6,29 6,00 5,78 6,00
Anmälningsavgift Antal spelare. 20 24 28 30 36 40 44 48 52
50 Antal priser 3 4 5 5 6 7 7 8 9
1 475 484 499 535 583 601 661 681 708
Fördelas enligt nedan 2 305 311 320 343 374 386 424 437 454
3 220 224 231 247 270 278 306 315 328
Vecko tävlingen 4   181 186 199 217 224 247 254 264
50 5     164 176 191 197 217 224 233
6         165 170 187 193 201
Stahre Eclectic 7           143 158 163 169
0 8               132 137
9                 106
OBS Summa priser 1000 1200 1400 1500 1800 2000 2200 2400 2600
Den här listan
gäller endast så Procent
länge som det INTE Antal priser Tre Fyra Fem Fem Sex Sju Sju Åtta Nio
spelas Eclectic 1 48% 40% 36% 36% 32% 30% 30% 28% 27%
Flik = Corona. 2 30% 26% 23% 23% 21% 19% 19% 18% 17%
3 22% 19% 16% 16% 15% 14% 14% 13% 13%
4   15% 13% 13% 12% 11% 11% 11% 10%
5     12% 12% 11% 10% 10% 9% 9%
Sidan öppnad av P-S 6         9% 9% 9% 8% 8%
2021-02-12 7           7% 7% 7% 7%
8               6% 5%
Sidan ändrad av P-S 9                 4%
2020-06-18 Summa procent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

[1]
Per-Sune Forsberg:
Om antal spelare är annat än de som finns i kolumnerna skriv in antal överst i den kolumn som ligger närmast till i antal.