2021 Al´s Onsdagsgolf. OBS Ändra antal spelare.[1] Snitt
Antal spelare / pris = 6,67 6,00 5,60 6,40 6,00 5,71 6,29 6,00 5,78 6,05
Anmälningsavgift Antal spelare. 20 24 28 32 36 40 44 48 52
50 Antal priser 3 4 5 5 6 7 7 8 9
1 380 387 399 456 466 481 529 545 567
Fördelas enligt nedan 2 244 249 256 293 299 309 339 350 364
3 176 179 185 211 216 222 245 252 262
Vecko tävlingen 4   145 149 170 174 179 197 203 211
40 5     131 150 153 158 174 179 186
6         132 136 150 155 161
Stahre Eclectic 7           115 126 130 135
10 8               106 110
9                 85
Summa priser 800 960 1120 1280 1440 1600 1760 1920 2080
Procent
Antal priser Tre Fyra Fem Fem Sex Sju Sju Åtta Nio
1 48% 40% 36% 36% 32% 30% 30% 28% 27%
2 30% 26% 23% 23% 21% 19% 19% 18% 17%
3 22% 19% 16% 16% 15% 14% 14% 13% 13%
4   15% 13% 13% 12% 11% 11% 11% 10%
5     12% 12% 11% 10% 10% 9% 9%
Sidan öppnad av P-S 6         9% 9% 9% 8% 8%
2021-02-12 7           7% 7% 7% 7%
8               6% 5%
Sidan ändrad av P-S 9                 4%
2021-02-12 Summa procent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

[1]
Per-Sune Forsberg:
Om antal spelare är annat än de som finns i kolumnerna skriv in antal överst i den kolumn som ligger närmast till i antal.