Al´s Onsdagsgolf. Före tävling 2021.

 

1.     Anmälningslistan tas ned kl. 14:00 dagen före tävling.

2.     Anmälningsavgift betalas kontant eller via ombud till av tävlingsledningen utsedd person senast kl. 11:30. Vid begärd sen start kontant via ombud alternativt swish till Teden 070-554 39 48, senast kl. 11:30.

3.     Lottningen äger rum kl. 11:45.

4.     Första start kl. 12:30 - Sista start c:a kl. 14:00.

5.     Medlemsavgift betalas av s.k. gamla medlemmar före första start.

BLANDAD ANMÄLNINGSLISTA LAG ELLER SINGEL.

1.     Anmälningsordning gäller

2.     Vid ojämna 4-bollar kan om så önskas de sista på anmälningslistan erbjudas att få delta som en 2-boll och/eller 3-boll. En eventuell 2- eller 3-boll får med automatik starttid 12:30 och 12:40.

3.     Vid anmälan till 2-mannalag eller singel kan endast SEN START begäras.

4.     Vid 4-mannalag är det obligatorisk start i SISTA BOLL. Endast en 4-boll per tävlingsomgång.

5.     Kontrollera att du har rätt spelhandicap på scorekortet.

Om du får förhinder att delta gäller följande;

6.     Stryk dig från listan så fort som möjligt. Om det är mindre än 48 timmar till tävlingen, KONTAKTA tävlingsledningen

ANMÄLNINGSLISTA SINGEL.

Om du får förhinder att delta gäller följande;

1.     Stryk dig från listan så fort som möjligt.

2.     Det kan också inträffa att det blir en spelare för mycket anmäld utöver jämna 4-bollar. Alla närvarande vid lottningen har då möjlighet att hjälpa till att få tag på ytterligare spelare.

3.     Lyckas inte det så får den sist anmälde spelaren stå över denna tävlingsdag.

 

 

Filnamn i Word = Fore_tavling-2021-02-03.docx.

Filformat www = Webbsida, filtrerad (*.htm;*.html)

Denna sida är ändrad av P-S den 3 februari 2021.